Besloten Vennootschap

Besloten Vennootschap
Voor de BV zijn er een tweetal jaarrekeningen verplicht. De ene jaarrekening is voor de Kamer van Koophandel. 95% van alle BV’s zit in de categorie micro of klein. De gegevens die de KvK wil hebben zijn zeer beperkt. Een verkorte balans, al dan niet met een korte toelichting. 

De BV kent nog een tweede verplichting met betrekking tot de jaarrekening, de inrichtingsjaarrekening (interne jaarrekening). Dit is een uitgebreide jaarrekening met een balans, een resultatenrekening op totaal niveau en gespecificeerd. Op deze jaarcijfers moet ook een toelichting gegeven worden. Deze jaarrekening sluit aan op de aangifte vennootschapsbelasting die een BV ook moet doen. De wettelijke eisen die aan een inrichtingsjaarrekening gesteld worden staan in artikel 9 boek 2 van het Burgerlijk wetboek. 

De vraag of je verplicht een accountantscontrole en een accountantsverklaring nodig hebt, is afhankelijk van de grootte van je onderneming. De categorieën micro en klein hebben geen accountantsverklaring nodig. Zij kunnen vaak beter bij een administratiekantoor (lees: A.F.M. Servicebureau) terecht. Ongeacht de wettelijke eisen, zie je in de praktijk dat bedrijven met meer dan 20 medewerkers naar een accountant gaan om uiteenlopende redenen, maar dit is niet verplicht. Als je twee jaar op rij aan twee van de drie eisen voldoet, dan heb je bij middelgroot een AA accountant (HBO) en bij de categorie groot een RA accountant nodig (Universitair)

Is uw BV zodanig dat er een accountant behoeft dan brengen wij u in contact binnen onze netwerk om een samenwerkingsverband aan te gaan. U moet dan denken aan dat A.F.M. Servicebureau de administratie verwerkt en de (uitgekozen) accountantskantoor doet de (verplichte) controle. Door deze werkwijze zijn de lijnen kort tussen A.F.M. (BV) en de accountantskantoor. Dit scheelt in tijd en geld!