Wet DBA

Uit een diverse peilingen blijkt dat bij zowel de zzp’ers (opdrachtnemer) als bij opdrachtgevers  geen idee hebben van de gevolgen als zij op dezelfde manier blijven doorwerken. In de nieuwe situatie kijkt de Belastingdienst naar drie componenten van het arbeidsrecht om te beoordelen of iemand wel of niet een loondienstverband heeft: loon, arbeid en gezag. Volgens de nieuwe wet wordt een zzp’er als zelfstandige aangemerkt wanneer hij of zij in ieder geval niet aan één van deze drie criteria voldoet. In de praktijk betekent dit dat de zzp’er of geen gezag moet ontvangen of zich vrij moet laten kunnen vervangen. Aangeraden wordt om een modelovereenkomst te maken waarin vrije vervangbaarheid en of geen werkgeversgezag staat opgenomen. Natuurlijk draait het bij de handhaving wel om de praktijk. Het is dus belangrijk dat er volgens de afspraken die in de modelovereenkomst zijn gemaakt, wordt gewerkt.

Bent u zzp’er of opdrachtgever en u weet niet hoe u verder moet, neem dan contact met ons op voor een kosteloze EHBO (Eerste Hulp Bij Overeenkomst) gesprek.

U bent zzp’er en opdrachtgevers durven u geen opdracht te gunnen in verband met de “commotie” omtrent wet DBA, in het verlengde op te maken overeenkomsten en de onzekerheid die nog steeds heerst? Neem dan contact met ons op!

Voor u als zzp’er is het een veilig gevoel, als u de door ons opgemaakte overeenkomst kan aanbieden aan uw opdrachtgever om zijn onzekerheid weg te nemen en zodoende een opdracht binnen te halen.

Bent u opdrachtgever dan is het misschien interessant dat A.F.M. Servicebureau als bemiddelaar fungeert in een zogenaamde “3 partijen overeenkomst”.

Wij zijn er niet alleen voor de zzp'er maar ook voor zijn opdrachtgever!