ZZP bemiddeling

A.F.M. Servicebureau verzorgt je administratie en facturering.

Als zzp'er ben je het liefst bezig met je dagelijkse werkzaamheden, om zo voor je klant of opdrachtgever een mooi product af te leveren. Maar naast dat werk komen natuurlijk ook andere zaken kijken, zoals het voeren van een goede en sluitende administratie, het binnenhalen van nieuwe opdrachten en de facturering. Vaak blijven deze zaken liggen omdat je het al druk genoeg hebt met je opdrachten, het inkopen van materialen en het uitvoeren van klussen.

Een intermediair kan zijn dienstverlening op 2 verschillende manieren aanbieden: via bemiddeling of via tussenkomst. Voor beide vormen is er een modelovereenkomst:

Bemiddelingsmodel. De intermediair brengt partijen bij elkaar en legt dit vast in de model bemiddelingsovereenkomst. De intermediair kan eventueel bijkomende dienstverlening voor jou als zzp’er verzorgen. De intermediair is geen partij bij de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk tussen jou en je opdrachtgever. Daarvoor gebruiken je opdrachtgever en jij een passende modelovereenkomst.

Tussenkomstmodel. De intermediair sluit een overeenkomst met jou als zzp’er en wordt hiermee jouw opdrachtgever. De intermediair is een tussenliggende schakel in de keten. Hij laat jou de werkzaamheden bij zijn opdrachtgever uitvoeren. Met deze feitelijke opdrachtgever heb jij géén overeenkomst. Het tussenkomstmodel lijkt op een uitzendconstructie. De beoordeling of er een dienstbetrekking ontstaat is lastig. Het is aan de intermediair om hier een oordeel over te geven en daar naar te handelen.