Ik wil overstappen

Wat te doen bij overstap?

Vaak is er een hoge drempel voor ondernemers om over te stappen naar een andere accountant of boekhouder. Er is namelijk de vrees dat de overdracht van de dienstverlening niet probleemloos zal verlopen. Dit is begrijpelijk, maar onterecht.

Daarom zal A.F.M. Servicebureau de drempel om over te stappen wegnemen. Wij garanderen een soepel mogelijke voortzetting van de dienstverlening. Echter….... u zult zelf schriftelijk moeten opzeggen.

Wij hebben een stappenplan, checklist en er is een voorbeeld brief voor u die ervoor zorgt dat de overgang soepel verloopt.

Stappenplan:

1. U zegt uw huidige accountant of boekhouder mondeling op;

Vraag aan uw huidige accountant of boekhouder of er nog openstaande kosten zijn en laat dit schriftelijk bevestigen;
Geef aan dat de huidige/voormalige accountant /boekhouder zonder schriftelijke toestemming geen werkzaamheden meer voor u mag verrichten;
Stuur ter bevestiging van de mondelinge opzegging onderstaande opzeggingsbrief.

2. Wij vragen alle relevante gegevens (jaarrekening, aangiften en specificaties) op bij de voormalige accountant of boekhouder die conform de beroepsregels verplicht is de gegevens te verstrekken.

3. Wij zorgen ervoor dat uw werknemers op tijd hun loonstroken ontvangen (indien van toepassing).

4. Wij vragen bij de belastingdienst (onder onze Belasting Consulenten Nummer) uitstel aan voor alle fiscale aangiften. Zo loopt u niet het risico dat de belastingdienst u aanmaant voor niet gedane aangiften.

Opzeggingsbrief: (selecteren, kopiëren en plakken)


<oude accountant/boekhouder>

<t.a.v. de heer/mevrouw>

, <datum>

 Betreft: opzegging opdracht

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit schrijven wil ik de destijds aan u verstrekte opdracht inzake administratieve, accountancy en fiscale dienstverlening per direct beëindigen.

Ik ga ervan uit dat van een opzegtermijn geen sprake is. Mocht u anders van mening zijn, dan verzoek ik u dit kenbaar te maken.

Graag ontvang ik van u binnen twee weken na dit schrijven een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Mocht ik binnen twee weken geen reactie van u ontvangen, beschouw ik de opzegging als definitief.

Binnenkort zal A.F.M. Servicebureau, het kantoor dat de administratieve, accountancy en fiscale dienstverlening van u zal overnemen, contact met u opnemen om de lopende zaken over te dragen. Wij gaan ervan vanuit dat u, conform uw beroepsregels, overgaat tot een soepele en adequate overdracht van gegevens.

Wij danken u voor de samenwerking en alvast voor de goede en soepele overdracht naar A.F.M. Servicebureau.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

<Uw naam>