Is een accountant nodig?

Heb ik wel een accountant nodig?

Dit is afhankelijk van je rechtsvorm en grootte.
Over deze vraag is bij velen onduidelijkheid. Het begint bij de jaarrekening. Elke rechtsvorm kent de eigen soort jaarrekening. De jaarrekening van de eenmanszaak wordt voor andere doeleinden gebruikt dan de jaarrekening bij een BV. De NV laten we hier buiten beschouwing, dit zijn de beursgenoteerde ondernemingen en die hebben per definitie een universitair geschoolde accountant (RA) nodig. Per rechtsvorm zijn de eisen aan de jaarrekening beschreven, en wordt er besproken of je wel of geen accountantsverklaring nodig hebt.

Binnen ons netwerk werken wij samen met 2 gerenommeerde accountantskantoren.

Onze visie is; We schakelen de accountant in op moment dat het nodig is zoals bij een evt. accountantsverklaring en dit tegen een gereduceerde tarief. 

De categorieën micro en klein hebben geen accountant / accountantsverklaring nodig. Zij kunnen vaak beter bij een administratiekantoor (lees: A.F.M. Servicebureau) terecht.